Logo

Budování a propojení kanalizační přípojky Škrdlovice a Světnov

Kanalizační přípojku lze budovat od kontrolní šachty k jednotlivým objektům již nyní. Vlastní propojení odpadních vod s kanalizační přípojkou nesmí však být provedeno dříve než 1.7.2012. (datum zahájení zkušebního provozu čistírny odpadních vod ve Světnově) Před tímto datem nesmí být v žádném případě žádný objekt napojen odpadními vodami na novou splaškovou kanalizaci. Na kanalizační přípojku nesmí být připojeny dešťové vody, přepady ze studní a jakékoliv odvodnění sklepů a základů apod. Tyto vody musí zůstat napojeny na stávající jednotnou kanalizaci.

V případě, že přípojka bude prováděna svépomocí nebo dodavatelskou firmou musí být před záhozem kanalizační přípojky provedena fyzická kontrola provedení zástupcem firmy Velké Dářko s.r.o., který vystaví doklad o kontrole kanalizační přípojky. Kontrolu lze objednat na tel. 724315178, 724843587 alespoň dva dny předem. Kontrola je prováděna v běžné pracovní době PO-PÁ 6:00-14:30 hod. Mimo pracovní dobu je doba kontroly účtována příplatkem v sazbě 150,00/hod. V případě, že přípojku bude provádět autorizovaná firma, tento doklad vystaví tato firma.

Doporučený materiál pro budování kanalizační přípojky je PVC KG DN 150(160) SN 8.

Poplatek za připojení

Svazek obcí Strž d.s.o. stanovil pro připojení objektů v obcích Škrdlovice a Světnov, připojovací poplatek ve výši 5000 Kč za první přípojnou šachtu a 3000 Kč za druhou a každou následující přípojnou šachtu. Poplatek je splatný v období od 1. do 31. května 2012. Poplatek lze v uvedeném datu uhradit na příslušných obecních úřadech nebo i na účet svazku vedený u ČSOB, a.s. pobočka Žďár nad Sázavou, číslo účtu 227872428/0300 , variabilní symbol: číslo 1 a číslo popisné u obce Světnov a číslo 2 a číslo popisné u obce Škrdlovice. Od 1.6.2012 se Svazek obcí Strž stává plátcem daně z přidané hodnoty, od tohoto data bude k jednotlivým částkám účtována daň ve výši 20%.

Provoz stávající jednotné kanalizace

Stávající jednotná kanalizace bude v provozu jako jednotná kanalizace do 31.12.2013. Po tomto datu bude tato kanalizace změnou užívání převedena na dešťovou kanalizaci a nebudou do ní smět být napojeny žádné odpadní vody. Po tomto datu budou muset být dle ustanovení §3 odstavec 8, zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění všechny objekty v obcích Škrdlovice, Světnov napojeny s odpadními vodami na splaškovou kanalizaci.

Tiskopisy na stránkách obce Škrdlovice

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace