Logo

Neoprávněný odběr a vypuštění vody

Neoprávněným odběrem pitné vody je odběr:

Neoprávněným je vypouštění odpadních vod do kanalizace:

Odběratel je povinen nahradit ztráty vzniklé neoprávněným odběrem vlastníkovi vodovodu, pokud ve smlouvě o dodávce není stanoveno jinak.